Artikel: Asbest eraf, zonnepanelen erop

Middendorp Montage is partner van Univé bij het concept 'Duurzame Zekerheid'. Het concept van de verzekeraar betekent kortweg dat boeren zonder eigen investering van hun asbest af kunnen komen, door op het dak zonne-energie te laten produceren. 'Delen van risico's door boeren was ooit de reden om coöperatie Univé op te richten', vertelt Jan- Willem Bolhuis, propositiemanager bij Univé. 'Ook nu is het voorkomen van risico's en het beperken van gevolgen ons uitgangspunt. En wat overblijft verzekeren we. Als wij agrarisch ondernemers oplossing kunnen bieden door asbestdaken te vervangen en tegelijkertijd de regio duurzamer kunnen maken, dan doen wij dat graag. Bovendien draagt dit ook bij aan het leefbaar en verzekerbaar houden van de regio en het agrarisch bedrijfsleven in de streek.'

De Nieuwe Oogst sprak met melkveehouders Berenbroek uit Buurse, die als eersten met behulp van het concept 'Duurzame Zekerheid' hun asbestdak liet vervangen voor sanwichpanelen en zonnepanelen. 

Van asbestdak naar dak dat energie levert

Het dak van de stal glinstert in de zon. In totaal zijn er vorig najaar op de daken van melkveebedrijf Berenbroek 2.300 zonnepanelen gemonteerd. Genoeg om bijna 300 huishoudens van elektriciteit te voorzien. 

'Een deel van de daken van onze bedrijfsgebouwen was nog bedekt met asbesthoudende platen. We oriënteerden ons al een tijd op mogelijkheden om die te vervangen', vertelt Gerjan Berenbroek. Samen met echtgenote Marianne heeft hij een bedrijf met 200 melkkoeien in het Overijsselse Buurse, niet ver van de grens met Duitsland. 'Dat bleek niet zo simpel, want bijvoorbeeld subsidieregelingen voor asbestsanering zijn er niet meer.'

'De renovatie liep als een trein. Erg belangrijk, want de koeien moeten zo weinig mogelijk hinder ondervinden'

Het hele interview lees je hier op de pagina van de Nieuwe Oogst 

Geschreven door Fleur de Roij op