Ontwikkelingen asbestdakenverbod

Eerste kamer stemt tegen asbestdakenverbod, maar wat nu?

Zoals bekend heeft de Eerste Kamer niet ingestemd met een wetswijziging die het asbestdakenverbod mogelijk moest maken. Daarmee is het asbestdakenverbod in de voorgenomen vorm niet mogelijk. Dit betekent echter niet dat het asbestdakenverbod nu helemaal van de baan is. Redenen voor de Eerste Kamer om niet in te stemmen waren divers, over het algemeen genomen zijn de partijen wel vóór een verbod maar de inhoud van de complete wetswijziging was vaak niet voldoende of onrealistisch. Het verbod raakt uiteraard behalve ondernemers vooral ook de gewone burger en algemene instellingen. Een wetsvoorstel in gewijzigde vorm zal via de Tweede Kamer opnieuw ingediend moeten worden. Het is belang dat dit spoedig gebeurt om onzekerheid en miscommunicatie weg te nemen.

 

Waar zitten de hoge kosten?
Vooral hoge kosten spelen een rol. De discussie gaat echter vooral over binnen-asbest. Dit komt veel voor in huizen, kantoorpanden, zorgcentra etc. Met staldaken gaat het veelal alleen over buiten-asbest. De kosten voor asbestsanering van buitenasbest en grotere oppervlakten zoals wij die hanteren zijn al jaren stabiel, in de periode 2015 – 2019 is de prijs voor de asbestsanering per m2 ca 1 euro gestegen.


LTO en verzekeraars
LTO Nederland pleit voor een duidelijk, flankerend beleid en voor ruime stimuleringsregelingen. Asbestdaken moeten gesaneerd worden geeft ook LTO aan, dat verandert niet. Maar de druk is nu even van de ketel. En dat is in zekere zin positief, want asbestsanering moet wel op een juiste manier gebeuren en de kosten moeten niet alsnog gaan oplopen door deadlines zoals 2024 of 2028. Veel verzekeraars zijn al uitgegaan van een verbod op asbestdaken. Daardoor maken veel boeren en ondernemers de keuze hun panden nu te renoveren omdat daken omdat de dekking anders niet gegarandeerd is.
 
Klaar voor de toekomst?
Als renovatiespecialist zien we dat de vraag blijft. Behalve asbest is de slecht wordende conditie van het dak een belangrijke reden om te renoveren. Elke stal of loods knapt qua uiterlijk enorm op van een renovatie. Maar vooral functionaliteit en duurzaamheid: nieuwe golfplaten of panelen geeft mogelijkheid om stal of loods optimaal te isoleren en ventileren, waardoor temperatuurregeling goed te beheersen valt. Tevens biedt renovatie goede kans om klaar te zijn voor de toekomst door zonnepanelen terug te plaatsen. Middendorp Montage adviseert ook hierin en werkt samen met diverse partners.
 
Middendorp Montage is:

  • Expert in renovatie en nieuwbouwprojecten
  • Actief in heel Nederland
  • Ook expert in zonnepanelen
Geschreven door Heidi Ansink op