Subsidies zonnepanelen in 2021

In 2021 heeft de overheid het aantal subsidies en fiscale voordelen opnieuw uitgebreid en verhoogd. Daarmee willen ze ondernemers stimuleren om in zonnepanelen te investeren. Naast de EIA, KIA en SDE++ subsidie zijn er in 2021 ook twee nieuwe regelingen in het leven geroepen die dit moeten vergemakkelijken. Het gaat om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE). 

Zonnepanelen gaan lang mee, hebben weinig onbderhoud nodig en wekken veel stroom op. Hierdoor is het rendement van een zonnepaneleninstallatie erg interessant voor agrarische ondernemers.

De meest actuele informatie over belastingvoordelen en subsidies met betrekking tot zonnepanelen vindt u hier.

 

Geschreven door Fleur de Roij op