Verzekeraars willen boeren tegemoet komen met asbest saneren

Enkele agrarische verzekeraars gaan meedenken met boeren hoe zij hun asbestdak kunnen laten vervangen en financieren.
Dit is een positieve ontwikkeling, aangezien problemen met dekking bij pandschade en hoge premiestijgingen de meest voorkomende aanleidingen zijn tot asbestsanering. Dit neemt alleen maar toe richting 2021.

Meer weten? Wij adviseren ook aangaande de laatste ontwikkelingen m.b.t verzekeringen. Neem contact op.