1 op de 5 melkveehouders wil investeren in stal

20 procent melkveehouders wil investeren in stal 

AgriDirect heeft onderzoek gedaan naar de plannen van Nederlandse melkveehouders om te gaan investeren in hun stal(len). Van deze boeren geeft bijna twintig procent aan plannen te hebben om te willen gaan investeren in hun stal. Tien procent van de melkveehouders geeft aan de bestaande stal te willen renoveren. Ongeveer zeven procent gaat voor een nieuwe stal en drie procent geeft aan de stal te willen verduurzamen. Dat blijkt uit de rondvraag onder circa 4000 melkveebedrijven, welke AgriDirect in het voorjaan van 2021 heeft uitgevoerd. 

Waar willen de melkveehouders in investeren?

Tijdens het onderzoek werd de melkveehouders ook gevraagd welk onderdeel zij specifiek willen renoveren/verduurzamen. 40% van deze boeren gaf aan dat zij het dak willen gaan vernieuwen. Een iets kleinere groep, namelijk 32%, heeft plannen om te gaan investeren in de stalvloer. Eveneens 32% geeft aan de stalinrichting te willen vernieuwen. En 8% wil investeren in een gevel. Bij deze vraag was het mogelijk om meerdere antwoorden te selecteren.

Wanneer willen ze investeren?

De melkveehouders werd ook gevraagd wanneer zij verwachten om deze investeringen te gaan doen. 10% gaf aan dat zij de opdracht al hebben getekend. 17,6% wil gaan investeren in de tweede helft van 2021. 22% is voornemend om de investering(en) in 2022 te gaan doen. 8,5% heeft de renovatie voor 2023 gepland staan en 29% geeft aan nog geen tijdsplanning te hebben. 

Bron: AgriDirect