Veelgestelde vragen over het verwijderen van asbest

Wat is een asbestsanering?

Bij een asbestsanering maken we een gebouw of onderdeel daarvan geheel vrij van asbest. Met de term ‘asbestsanering’ bedoelen we het gehele proces, van het aanvragen van de vergunningen tot en met het afvoeren en verwerken van asbest. Het verwijderen van asbest is dus één onderdeel van een asbestsanering. In de praktijk worden deze termen vaak door elkaar gebruikt.

Waar het op neerkomt, is dat we een gebouw vrij maken van asbest. Lees hier meer informatie over een asbest dak vervangen.

Hoe gaat een asbestsanering in zijn werk?

Het proces van asbestsanering bestaat uit verschillende stappen:

 1. Asbestinventarisatie laten uitvoeren
 2. Omgevingsvergunning en sloopmelding aanvragen
 3. Werkvoorbereiding van het project
 4. Asbest laten verwijderen
 5. Vrijgave van het pand
 6. Monteren van uw nieuwe dak

Laat u uw asbest dak vervangen door Middendorp Montage? Dan nemen we dit hele proces voor u uit handen. U hoeft alleen te zorgen voor goede bereikbaarheid rondom uw stal, schuur of loods. Na het verwijderen van asbest plaatsen wij zo snel mogelijk uw nieuwe dak.

Meer weten over het vervangen van een asbest dak? Bekijk hier ons stappenplan voor asbestsanering of bekijk de onderstaande video.

Stellen jullie ook een asbestinventarisatierapport op?

Bij het verwijderen van asbest komt een hoop papierwerk kijken. Voor meer dan 80% van de dakrenovaties die wij uitvoeren, verzorgen we ook het asbestrapport. Dit is nodig om de verplichte omgevingsvergunning (sloopmelding) aan te vragen bij de gemeente. Iemand komt bij u langs om het dak te beoordelen en een monster te nemen. Wanneer er asbest wordt aangetroffen, staat in het inventarisatierapport om welke risicoklasse het gaat en hoe het asbest verwijderd moet worden. Zodra het rapport binnen is, regelen wij de sloopvergunning voor u bij de gemeente. Dit duurt ongeveer 3 weken.

Wanneer mag ik zelf mijn asbest verwijderen?

U mag asbest alleen zelf verwijderen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het gaat om een particuliere woning of bijgebouw (geen bedrijfsfunctie).
 • De totale oppervlakte van het materiaal is kleiner dan of gelijk aan 35 vierkante meter.
 • Het mag alleen bij de zogenoemde hechtgebonden variant van asbest.
 • U bent er zeker van dat er geen asbestvezels vrij kunnen komen (anders gezegd, het asbesthoudend materiaal wordt niet gebroken of beschadigd).
 • U vraagt minimaal een week van tevoren een sloopmelding aan bij de gemeente.

Asbest verwijderen wordt vrijwel altijd gedaan door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf. Voor oppervlaktes groter dan 200 vierkante meter kunt u Middendorp Montage inschakelen om asbest te verwijderen.

Waarom asbest laten verwijderen door een bedrijf?

In vrijwel alle gevallen is het verstandig asbest te laten verwijderen door een daartoe gecertificeerd bedrijf. In de meeste gevallen is dat zelfs wettelijk verplicht. Daarbij biedt asbest laten verwijderen door Middendorp Montage de volgende voordelen:

 • Wij ontzorgen u graag in alles fases van asbestsanering, van inventarisatie tot afvoer en ook de administratieve afhandeling die daarbij hoort. Zo bespaart u veel tijd en inspanning en houdt u meer tijd over voor uw eigen werkzaamheden
 • We beschikken over alle benodigde machines en apparatuur en verrichten alle werkzaamheden in eigen beheer. Dit draagt bij aan onze werkwijze met korte en efficiënte lijnen. U kunt altijd rekenen op een vlotte afhandeling
 • Wij communiceren helder, u weet direct waar u aan toe bent en heeft altijd een vast aanspreekpunt
Is het verwijderen van asbest nog verplicht?

In 2024 ben je als eigenaar van je woning of pand niet verplicht om asbest te verwijderen. Wel kan de gemeente eisen om je asbest weg te halen, maar dit alleen als het asbest zich in een gevaarlijke en/of slechte staat bevindt.

Wat is een slechte staat van asbest?

Een slechte staat van asbest is wanneer het op een kapot dak zit, waardoor het dak kan inzakken en de asbestdeeltjes vrijkomen. Asbestdeeltjes komen namelijk vrij bij beweging. Ook als asbest los komt van het oppervlak, is het schadelijk voor je gezondheid.

Welke vergunningen heb je nodig voor het verwijderen van asbest?

Voordat je asbest mag verwijderen, heb je twee vergunningen nodig. Je hebt een sloopvergunning en een vergunning bij de gemeente nodig. Wilt u deze zorgen niet hebben? Als u uw asbest laat verwijderen door Middendorp Montage, regelen we dit allemaal voor u.

Is een asbestsanering hetzelfde als een asbestverwijdering?

Een asbestsanering is eigenlijk hetzelfde als een asbestverwijdering. In de volksmond worden beide termen door elkaar gebruikt. Waar het op neer komt is dat asbest wordt weggehaald van een gebouw.

Welke voorbereidingen moet ik zelf treffen voor asbest verwijdering?

De volgende dingen zijn belangrijk bij een asbest verwijdering:

 1.  Er moet voldoende ruimte om het gebouw in kwestie heen zijn, zodat onze kranen, verreikers en asbestcontainers de ruimte hebben.
 2.  Om de gevels heen moeten geen spullen meer staan, zodat er geen asbest deeltjes tussen kunnen komen.
 3. De hal moet leeg en bezemschoon zijn, tenzij er isolatiemateriaal aanwezig is.
 4. Gordingen moeten netjes schoon zijn.

Moet het vee uit de stal bij een asbestverwijdering?

Soms wordt het vee tijdens een asbestsanering uit de schuur verwijderd. Er zijn ook mogelijkheden waarbij dit niet hoeft te gebeuren, bijvoorbeeld door het plaatsen van dupaneel of tempex onder de gordingen. Op deze manier wordt een dichte kap gerealiseerd en kan het vee binnen blijven. 

Stappenplan asbest verwijdering

Nadat alle voorbereidingen zijn getroffen, gaan onze gecertificeerde medewerkers aan de slag. Dat doen zij op basis van het asbestsaneringrapport. Zorgvuldig verwijderen zij het asbest van de vastgestelde plekken. Hoe en waar, en in welke volgorde? Dat gaat altijd in overleg met u. Hoeveel tijd en inspanning het verwijderen kost, verschilt per situatie.


Wij beschikken over eigen materieel waardoor wij optimaal vakkundig montage- en afwerkingswerkzaamheden verrichten. Ons uitgangspunt is altijd dat vee of gewassen zo min mogelijk hinder ondervinden. Wij werken zo efficiënt mogelijk met als uitgangspunt dat uw werk altijd zoveel mogelijk gewoon doorgaat.


Bij asbest saneren hoort ook het afvoeren en uiteindelijk laten storten van de gesaneerde materialen. Hier zijn strenge voorschriften voor. Zo moet bijvoorbeeld alle asbest luchtdicht en dubbel verpakt zijn voordat het vervoerd mag worden. De hoeveelheid die we afvoeren mag niet afwijken van de hoeveelheid die in het asbestsaneringsrapport staat.

Wanneer moet ik mijn asbest verwijderen?

Asbest zou in 2024 verboden worden, maar het betreffende wetsvoorstel is niet langs de Eerste Kamer gekomen. Wanneer het verbod precies ingaat is nog niet duidelijk.

Er zijn goede redenen om snel te starten met het verwijderen van asbest. Al sinds 1993 wordt asbest niet meer gebruikt in de bouw. Dat betekent dat alle asbestbevattende producten die nu nog in gebruik zijn in Nederland, minimaal 28 jaar oud zijn. In veel gevallen zijn deze aan renovatie of vervanging toe. Is een asbestdak bijvoorbeeld in slechte staat of verwaarloosd?

Vanwege gevaar voor de gezondheid kan de gemeente dan nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen.

Stalventilatie

Waar moet ik op letten bij stalventilatie?

Waar moet ik op letten bij het ventileren van mijn stal?

 • Het is belangrijk dat u rekening houdt met het licht.
 • Er zijn verschillende nokken mogelijk. Het is belangrijk dat u hier een goede keuze in maakt. Onze verkopers adviseren u graag. 

Agrarisch en Utiliteit

Wat zijn de afwerkmogelijkheden van mijn dak?

Wat betreft de afwerkmogelijkheden voor uw dak, zijn er verschillende mogelijkheden.

 • U kunt kiezen tussen een golfplaten of sandwichpanelen dak.
 • Zowel golfplaten als sandwichpanelen daken kunnen worden afgewerkt met een stalen gezette windveer. Deze is verkrijgbaar in verschillende kleuren.
 • Een sandwichpanelen dak kan worden afgewerkt met een stalen nok.

Er zijn tal van mogelijkheden rondom de afwerking van uw dak. Wij informeren u graag over de verschillende opties en denken met u mee over de voor u persoonlijk beste dak oplossing. 

Wat is het verschil tussen golfplaten en sandwichpanelen?

Weet u het verschil tussen sandwichpanelen en golfplaten? Belangrijk is dat u datgene kiest wat het beste bij uw project past.

 • Golfplaten worden vooral gebruikt op veestallen die niet geïsoleerd hoeven te worden, of die moeten worden na-geïsoleerd in verband met luchtgeleiding.
 • Met sandwich panelen kan alles in één keer worden geisoleerd, waarbij tegelijkertijd hogere rc waardes worden bereikt. Dit bespaart onder andere op de bouwtijd.
Welke lichtoplossingen zijn er?

 

Er zijn verschillende oplossingen om licht in de stal of schuur te brengen. Een voorbeeld hiervan is een lichtnok, wat veel wordt toegepast bij maneges en werkplaatsen. Andere mogelijkheden zijn licht casettes in sandwichpanelen of enkel/dubbelwandige lichtplaten in golfplaten. 

Moeten zonnepanelen in combinatie met een nieuw dak?

 

In principe hoeven er natuurlijk niet altijd zonnepanelen op een nieuw dak te worden geplaatst. Echter, mocht die wens er voor een later stadium wel zijn is het goed om tijdens de dakrenovatie met enkele zaken rekening te houden. Het dak moet namelijk voldoen aan bepaalde specificaties en daarnaast kunnen de werkzaamheden van de dakrenovatie en het plaatsen van de zonnepanelen worden gecombineerd.

 

Hoe lang duurt een dakrenovatie?

 

Gemiddeld genomen duurt een dakrenovatie twee tot drie dagen. De eerste dag gaat het dak eraf. De tweede dag het dak erop en de laatste dag wordt aan de afwerking besteed. Bij de afwerking kan onder andere aan windveren en goten worden gedacht.  

Wat zijn de afwerkingsmogelijkheden van een sandwichpaneel?

 

De kopse kanten van een sandwichpaneel kunnen worden afgewerkt met een spagprofiel. Dit is een stalen profiel, welke overeenkomt met het profiel van het sandwichpaneel. Dit profiel wordt geplaatst om ongedierte en vogelvraat tegen te gaan. 

Veiligheid

Hoe garanderen jullie veiligheid op de bouwplaats?

Veiligheid op de bouwplaats is erg belangrijk. Bij Middendorp Montage garanderen we veiligheid voor onze medewerkers als zij aan het werk zijn. Dit doen wij op de volgende manier:

 1. We brengen netten aan onder het dak om de veiligheid van onze monteurs op het dak te waarborgen. 
 2. Aan de randen bevestigen wij randbeveiliging. Mochten er medewerkers van de rand afglijden, vallen zij in deze netten. 
 3.  Al onze medewerkers gebruiken de noodzakelijke PBM, waaronder gehoorbescherming en veiligheidsschoenen.