SDE++ regeling opnieuw geopend voor aanvragen

De SDE++ regeling is opnieuw geopend voor aanvragen. Wilt u investeren in duurzame energieproductie en klimaattransitie? Dan is dit uw kans. De regeling is op enkele punten uitgebreid.

Subsidie voor opgewekte duurzame energie

De subsidie vergoedt een deel van het verschil in kostprijs en marktprijs van opgewekte duurzame energie. Voor elke techniek gelden bepaalde voorwaarden voor installatie en subsidiebudget. De SDE++ subsidie is beschikbaar voor projecten die zich richten op de volgende activiteiten:

  • de productie van hernieuwbare elektriciteit aan een producent van hernieuwbare elektriciteit;
  • de productie van hernieuwbaar gas aan een producent van hernieuwbaar gas;
  • de productie van hernieuwbare warmte aan een producent van hernieuwbare warmte;
  • de vermindering van broeikasgas aan een producent die een productie-installatie voor de vermindering van broeikasgas in stand houdt.

Uitbreiding SDE++ najaar 2021

Activiteiten die vanaf komende ronde ook subsidiabel zijn:

  • PVT met warmtepomp: een PVT-systeem is een combinatie van een traditioneel zonnepaneel en een zonnecollector. Dit systeem is vaak gemonteerd op een schuin of plat dak en levert elektriciteit en warmte;
  • CO2-afvang en -gebruik in de glastuinbouw: de CO2 produceert u zelf met (gas)gestookte installaties (ketel of WKK) of koopt u in bij derden. De ingekochte CO2 is afkomstig van een industriële installatie die CO2 afvangt. De glastuinbouw gebruikt CO2 om de CO2-concentratie in de kas te verhogen. Dit stimuleert de groeisnelheid en opbrengst van planten, groenten en vruchten;
  • CO2-arme productie – geavanceerde hernieuwbare brandstoffen: in de SDE++ 2021 zijn enkele categorieën opengesteld voor transport van geavanceerde, hernieuwbare (schone) brandstoffen op de Nederlandse markt.

Subsidie SDE++ aanvragen

De najaarsronde van SDE++ heeft een budget van € 5 miljard. Aanvragen voor alle technieken kunt u indienen van 5 oktober tot en met 11 november 2021. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beschikt en de te verkrijgen subsidie stijgt met het oplopen van fases. Het is daarom belangrijk om uw project voor het indienen van de aanvraag goed door te rekenen, zodat u weet welke vergoeding u minimaal moet krijgen om het project rendabel uit te voeren.

bron: varkensbedrijf Prosu