Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties

Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccomodaties 

De subsidieregeling stimulering Bouw en Onderhoud van SportAccommodaties, ook wel BOSA-subsidie, is bedoeld voor amateursportorganisaties. Organisaties zoals sportverenigingen, -stichtingen, en accommodaties kunnen met deze regeling een deel van de kosten voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties vergoed krijgen. Het sanneren van asbestdaken valt hier ook onder.

Komt u in aanmerking voor de BOSA subsidie?

De BOSA regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccomodatie, inclusief btw. Daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. In principe komen alle rechtsvormen in aanmerking voor deze subsidie, mits ze niet btw-plichtig zijn. Voorbeelden zijn verenigingen, stichtingen, coöperaties en BV’s zonder winstoogmerk. Een subsidieaanvraag moet minimaal € 5.000 zijn en de duur van het bouwproject is maximaal 3 jaar. Daarnaast is er een drempel om te bepalen of de subsidie vooraf of achteraf dient te worden aangevraagd. Wanneer het te vekrijgen subsidiebedrag boven de €25.000 ligt, kan de subsidie worden aangevraagd voor de start van het project. In andere gevallen kan de subsidie pas worden aangevraagd als het project is gerealiseerd. De voorwaarden op een rij:

  • De kosten van het project zijn minimaal € 5.000,-
  • De projectduur is maximaal 3 jaar
  • De organisatie is een amateursportorganisatie
  • De organisatie heeft geen winstoogmerk
  • De subsieaanvraag wordt niet gedaan door een publiekrechterlijk rechtspersoon
  • De subsidieaanvraag dient te worden gedaan door iemand met een SBI-code, waaruit blijkt dat de activiteiten van de club betrekking hebben op amateursport. 

Aanvullende BOSA-subsidie voor energiezuinige investeringen

Naast de BOSA-subsidie is er een aanvullingde BOSA-subsidie voor energiezuinige investeringen. Hierbij valt te denken aan investeringen op het vlak van duurzaamheid, toegankelijkheid en klimaatadaptie. Met deze aanvullende subsidie kunt u maximaal 10% van de kosten gesubsidieerd krijgen. Dit is bovenop het voordeel van de BOSA regeling.  De aanvullende subsidie geldt voor energiezuinige investeringen zoals bijvoorbeeld LED verlichting installaties en warmtepompen, maar ook bij isolatie van wanden, vloeren en daken van bestaande sportaccommodaties. De subsidie is ook van toepassing op de aanschaf van zonnepanelen. Met de aanvullende subsidie kunt u maixmaal  u 30% aan subsidie ontvangen. 

BOSA subsidie aanvragen via DUS-I

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, kortgezegd de DUS-I, keert de subsidies uit. Bij deze instelling kunt u dus terecht voor uw aanvraag. Dit kan online via een aanvraagformulier. U kunt de aanvraag voorafgaand het project indienen, tot maximaal 12 maanden nadat het project is afgerond. Een aanvraag mag meerdere keren per jaar (voor verschillende projecten) worden aangevraagd. 

Wil u weten of u voldoet aan alle criteria om de BOSA-subsidie te ontvangen? Op deze website vindt u veel meer informatie. 

Stand subsidiepot

In 2021 is er van de € 79 miljoen voor € 60,1 miljoen aan subsidies reeds verleend, en voor € 6,4 miljoen aan aanvragen nog in behandeling. Voor dit jaar is er dus nog zo’n € 12 miljoen subsidie beschikbaar. 

Meer informatie over een (asbest)dakrenovatie
Er komt veel kijken bij een dakrenovatie. Op deze pagina leest u daar meer over. Het is ook mogelijk om vrijblijvende offerte voor uw dakrenovatie op te vragen, zodat u een indicatie heeft van de kosten.