Subsidieregels stalinnovaties aangepast

Voor de subsidie brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) gelden nieuwe regels. Dat staat beschreven in de gemaakte afspraken in het regeerakkoord en Klimaatakkkoord over het verlagen van emissies in de veehouderij. 

De Sbv bestaat uit een innovatiemodule en een investeringsmodule. Met de innovatiemodule kunnen veehouders nieuwe stal- en managementmaatregelen onderzoeken en ontwikkelen. De investeringsmodule biedt mogelijkheden om bewezen innovaties in de veestal te installeren. 

De subsidie is aan te vragen door veehouders met melkvee, vleeskalveren, varkens, vleeskuikens, (groot)ouderdieren van vleeskuikens, leghennen en (groot)ouderdieren van leghennen en melkgeiten. De ondersteuning is bestemd voor een innovatie in een nieuw of bestaand stalsysteem. Onder stalsysteem vallen dierenverblijven, mestopslag, voeropslag, mestkelders en mestbewerkingsinstallaties. 

De subsidie kan worden aangevraagd van 24 februari 2021 tot uiterlijk 4 mei 2021. In deze aanvraagperiode is in totaal 25 miljoen beschikbaar, verdeeld over de varkenhoudeij, melkgeitenhouderij, melkveehouderij, vleeskalverenhouderij en pluimveehouderij. 

Meer informatie en voorwaarden vindt u op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo). klik hier om direct naar de pagina te gaan. 

Klik hier voor een Vrijblijvende offerte

Geschreven door Fleur de Roij op