12-13 okt Dutch Pork Expo Den bosch

12-13 oktober zijn wij aanwezig op de Dutch Pork Expo in Den Bosch

Dutch Pork Expo is een nieuw vakevent dat haar oorsprong vindt in de voormalige Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) Hardenberg en Venray. LIV is verdwenen na ruim 20 jaar. Dutch Pork Expo in Venray en Dutch Poultry Expo in Hardenberg zijn twee nieuwe nationale vakevents, gericht op één deelsector, die antwoord geven op de uitdagingen die spelen in de pluimvee- en varkenshouderij.

Mede vanwege de schaalvergroting is het aantal veehouderijbedrijven gekrompen, waardoor het bezoekerspotentieel van de voormalige LIV gestaag is gedaald. De krimp in het aantal bedrijven gaat niet gepaard met een krimp van de omzet van de gehele sector. De Nederlandse landbouw is gegroeid tot de 2e landbouwexporteur wereldwijd, de productiviteit is toegenomen. Met Dutch Pork Expo wordt de (inter)nationale varkenssector in Nederland, Vlaanderen, Nordrhein Westfalen en Niedersachsen bediend. In totaal gaat dit in potentie om bijna 24.000 bedrijven. 

Heel graag tot ziens op de Dutch Pork Expo op 12 of 13 oktober!