Een koele stal in de zomer

De zomer staat voor de deur en dat betekent hogere temperaturen. De afgelopen jaren steeg de temperatuur meerdere malen tot over de 40 graden. De hitte kan stress opleveren bij varkens, met alle gevolgen van dien. Hoe valt hierop voor te bereiden?

De temperaturen stijgen nu in rap tempo. Voor je het weet is het in de stal zo warm geworden dat het zowel voor de dieren als voor jezelf onaangenaam wordt. Het lijkt nu misschien nog mee te vallen, maar naar verwachtingen zullen we binnen enkele weken weer met een hittegolf te maken hebben. Het is dan ook goed om nu na te denken over voorzorgsmaatregelen.

Gevolgen door de hitte
Wanneer de temperaturen stijgen, brengt dat als varkenshouder extra uitdagingen met zich mee. De hogere temperaturen kunnen bij de varkens leiden tot enige vorm van hittestress. Naast de hogere temperatuur kan ook een hoge luchtvochtigheid een oorzaak zijn. Als gevolg van de hittestress komen het welzijn en de prestaties van de varkens onder druk te staan. Varkens eten aanzienlijk minder in deze situatie dan bij een aangenaam stalklimaat. Dit leidt tot minder groei. Daarnaast kunnen de varkens problemen ervaren met hun maagdarmkanaal, wanneer de temperaturen weer dalen en ze snel meer gaan eten. Darmbacteriën vormen een vergoot risico in deze situatie en kunnen leiden tot schade, zoals een slechtere voederconversie en groei, en in extreme gevallen tot acute uitval. Het is dan ook van belang om maatregelen tegen de hitte te treffen, vóórdat de hoge temperaturen hun intrede maken.

Dakisolatie biedt oplossing
Slechte isolatie in een varkensstal leidt niet enkel tot temperatuurschommelingen, maar ook tot een hogere uitstoot van ammoniakdampen in de stal. Deze hogere ammoniakdampen kunnen leiden tot verschillende aandoeningen onder de varkens, waaronder ademhalingsproblemen. Goede isolatie is daarom onmisbaar. Met goede isolatie wordt er een constante temperatuur in de stal gerealiseerd. Daarnaast zorgt goed isoleren van de varkensstal er ook voor dat ammoniakdampen worden gereduceerd waarmee voorkomen wordt dat varkens aandoeningen ontwikkelen. Daarnaast zorgt goede isolatie ervoor dat er buiten de stal weinig van de geur vernomen wordt. Dakisolatie biedt goede mogelijkheden om het stalklimaat te controleren. Het advies is om 60 mm PIR isolatie onder de gordingen aan te brengen. Deze optie zal ook de luchtcirculatie in de stal verbeteren.

Meer informatie over dakrenovaties leest u op deze pagina