Subsidiebudget 2017 overschreden; u kunt uw aanvraag nog indienen!

Het einde van het jaar nadert en 2024 komt steeds dichterbij. Het subsidiebudget van 2017 is overschreden en in 2018 is er weer nieuw budget beschikbaar. Dit betekent dat u gewoon nog uw aanvraag van 2017 kunt indienen! Aanvragen die in 2017 worden ingediend nadat het subsidieplafond is bereikt, neemt de RVO op 1 januari 2018 in behandeling en zullen onder het subsidiebudget van 2018 worden meegerekend. In 2018 is er 11,3 miljoen subsidiebudget beschikbaar gesteld.


Waarom kan ik in 2018 een subsidieaanvraag doen uit 2017?
U heeft na het laten verwijderen van uw asbest zes maanden de tijd om een subsidieaanvraag bij het RVO in te dienen. U kunt de subsidie dus tot uiterlijk zes maanden na de uitvoering van de verwijdering aanvragen. De termijn voor indienen gaat in vanaf de inspectiedatum. Deze datum is opgenomen op het vrijgavecertificaat van de sanering van het asbestdak. Dit geldt dus ook wanneer het budget van 2017 overschreven is! Zorg er wel voor dat u uw aanvraag tijdig indient!
 
Hoeveel subsidie kan ik ontvangen?
De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak. Hiervoor geldt een maximum van € 25.000 per adres.
Let op!: Dakbeschot of andere asbesthoudende toepassingen komen niet in aanmerking voor deze regeling.