Flevoland verlengt subsidie voor asbestsanering

‘Van asbest naar duurzaam dak’
De provincie Flevoland heeft de subsidieregeling ‘Van asbest naar duurzaam dak’ verlengd tot en met eind 2021. Met de subsidie worden consumenten en bedrijven gestimuleerd om asbest te saneren en zonnepanelen te plaatsen. De subsidieregeling liep oorspronkelijk van 1 april 2019 tot en met 31 december 2020, maar is nu door het provinciebestuur met 1 jaar verlengd. De subsidie wordt alleen toegekend indien de zonnepanelen – eventueel aangevuld met dakisolatie – nog gerealiseerd moeten worden na de aanvraagdatum van de subsidie.

Maximaal 25.000 euro
Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet het totaal aantal wattpiek van de nieuw te plaatsen zonnepanelen minimaal 1.500 wattpiek bedragen bij een asbestdak van 250 vierkante meter of kleiner. Het totaal aantal wattpiek van de nieuwe te plaatsen zonnepanelen bedraagt minimaal 5.000 wattpiek bij een asbestdak groter dan 250 vierkante meter. De maximale subsidie is 25.000 euro per aanvrager over een periode van 2 jaar.

Omvang askbestdaken in Flevoland
De provincie Flevoland heeft een onderzoek uitgevoerd naar dakoppervlaktes waar mogelijk asbest aanwezig zou kunnen zijn. De Noordoostpolder is met 3466 verdachte panden en een totaal dakoppervlakte van 929.410 m2 koploper van de verschillende regio's. Dronten en Lelystad volgen met respectievelijke 405.803 m2 en 301.970 m2 verdacht dakopppervlak. In de gehele provincie gaat het om bijna 10.000 verdachte panden met een totaal verdacht oppervlakte van 1.989.881 vierkante meter. 

Geschreven door Fleur de Roij op