Interview renovatie opslagloods akkerbouwer

Renovatie schuur kost fractie van nieuwbouw

Boeren die nog een oude schuur met asbestplaten hebben, staan voor de keuze wat te doen. Voorlopig hoeft het asbest wettelijk gezien niet verwijderd te worden. Toch is het verstandig een sanering niet te blijven uitstellen. Asbestdaken zijn tenminste 30 jaar oud en vaak al veel ouder. Het einde van de technische levensduur is in zicht. Verzekeraars zien het als risicoverhogend en vergoeden niet meer de volledige herbouwwaarde of milieuaansprakelijkheid.

Jos van Waes heeft een gemengd bedrijf met fruitteelt en akkerbouw in Schoondijke. De fruitteelttak bestaat uit peren en kersen. In de akkerbouwtak worden voornamelijk aardappelen, uien en granen geteeld.

Functionele bewaring
Op het bedrijf is een circa 40 jaar oude schuur aanwezig van 15 bij 25 meter. Deze schuur doet dienst als uienbewaring en de rest van het jaar als machineberging. Het dak en de wanden waren opgetrokken uit asbestpanelen. Het gebouw was van origine geïsoleerd met tempexpanelen. Na enkele jaren ontstonden kieren tussen de panelen en is de schuur met PUR extra geïsoleerd.

Van Waes heeft overwogen de bestaande schuur af te breken en nieuw te bouwen. "De huidige schuur heeft bovengrondse ventilatiekanalen. Bij nieuwbouw zou ik bijvoorbeeld voor een kistenbewaring of ondergrondse ventilatie kiezen." Uiteindelijk koos Van Waes voor renovatie van het bestaande gebouw. "De schuur is functioneel nog goed en de relatief hoge kosten voor nieuwbouw waren daardoor niet te rechtvaardigen." 2019 was financieel een redelijk goed jaar en daarom besloot hij de renovatie in 2020 uit te voeren.

Verschillende offertes
Van Waes heeft verschillende bekende en minder bekende bouwbedrijven offertes laten maken voor de renovatie. Omdat de loods goed geïsoleerd is en de PUR gelukkig niet direct tegen de asbestplaten is gespoten, werd besloten de oude isolatie te laten zitten en ongeïsoleerde damwandplaten voor de wanden en het dak te monteren. Van Waes: "Wat me opviel was dat sommige bedrijven een offerte op afstand maken zonder de situatie ter plekke te aanschouwen. Tussen de kosten voor de vergunningsaanvraag en de damwandplaten, die in veel gevallen uit dezelfde fabriek komen, zaten grote verschillen."

De keuze is uiteindelijk gevallen op Middendorp Montage BV. "Een scherpe prijs, goede ervaringen van collega's en een goed en vertrouwd contact met Middendorp Montage BV hebben de doorslag gegeven."

Snelle uitvoering
"De renovatie is alles bij elkaar heel vlot verlopen", zegt Van Waes "Het verwijderen van de oude asbestplaten duurde ongeveer een dag. Het ging daarbij om circa 900m² dak en wand met asbest." Het slopen, afvoeren en saneren is heel netjes en vlot gedaan door Middendorp. "Na de sanering heeft Middendorp in een kleine 3 dagen de nieuwe damwandplaten gemonteerd. De renovatie is binnen 4 dagen voltooid."

Al met al is Van Waes erg blij met de gerenoveerde schuur en het door Middendorp geleverde werk. "Ik heb een bewaring die er netjes uitziet en die weer jaren meekan. En dat voor een fractie van de kosten van nieuwbouw. Het gebouw kan ook weer volledig worden verzekerd. Dat geeft toch een rustig gevoel."

Offerte opvragen
Heeft u een verouderd (asbesthoudend) dak? Vraag hier in 2 minuten een vrijblijvende offerte op.

Geschreven door Fleur de Roij op