Kan ik nog subsidie krijgen bij het verwijderen van asbest?

MIA en VAMIL
Als (agrarisch) bedrijf kunt u gebruikmaken van 2 fiscale regelingen bij het verwijderen van asbest. Voor particulieren is er geen subsidie of fiscaal voordeel bij asbestverwijdering.


Agrariërs kunnen profiteren van de volgende fiscale regelingen :

  • Milieu Investeringsaftrek (MIA, 36% van de investeringskosten (extra) afschrijven van de fiscale winst);
  • Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL, 75% van de investerings- kosten op een willekeurig moment afschrijven).


Praktisch betekent dit dat u niet alleen extra kunt afschrijven maar ook kunt kiezen wannéér.

Asbest eraf, zon erop
Agrariërs kunnen ook gebruik maken van de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop!. De meeste asbestdaken (75%) zijn van agrarische bedrijven. Agrariërs die in aanmerking komen voor de subsidie moeten asbestdaken vervangen door daken met zonnepanelen. De regeling liep tot 1 september 2015 en is nu dus al voorbij.


Echter is er licht aan de horizon: de subsidie wordt verlengd. Inmiddels hebben de provincies Groningen en Drenthe te kennen gegeven de subsidie te verlengen. Verwacht wordt dat er op korte termijn nog meer provincies zullen volgen.


De subsidie regeling is een regionaal stimuleringsverband. Voor u als agrariër of ex-agrariër is het provinciale beleid dus bepalend of u wel of geen subsidie ontvangt. Voor u is het dus zaak om in de gaten te houden wat er in uw provincie speelt.