Verplicht asbestinnovatierapport is handig begin van renovatieklus

Het lijkt een lastige verplichting maar het asbestrapport is van groot belang bij de asbestsanering. Zeker als er gebruik wordt gemaakt van de huidige stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ omdat de subsidie aangevraagd wordt op basis van de in het rapport genoemde vierkante meters.


Subsidie
De belangrijkste aandachtspunten bij de huidige stimuleringsregeling zijn:

  • 4,5 euro subsidie per m2 asbestdak
  • Sanering moet gepaard gaan met terugplaatsing van zonnepanelen van minimaal 5 kW-piek
  • Minimaal 250 m2 te saneren asbestdak
  • Bij het aanvragen van subsidie is het dus belangrijk dat de in het rapport genoemde vierkante meters overeenkomen met de werkelijkheid. Het zou namelijk jammer zijn als u te weinig subsidie aangevraagd heeft, als het asbestdak gesaneerd is, en u er vervolgens achter komt dat het nieuw te plaatsen dak groter is dan het oude dak.


Sloopmelding
Voor een vlot verloop van de aanvraag van de sloopvergunning is het ook belangrijk om een correct en duidelijk asbestinventarisatierapport te hebben. Keurt het bevoegd gezag de aanvraag af op basis van een onduidelijk rapport dan kan dat lastige gevolgen voor de planning hebben.


Kwaliteitsborging
De asbestrapporten worden in Nederland gemaakt door gecertificeerde bedrijven (SC-540). Ascert is de beheerstichting die het certificatieschema voor het werkveld asbest opstelt en beheert. De certificering betreft de algemene regels met betrekking tot het maken van en asbestrapport. De kwaliteit van het inmeten van de vierkante meters is hiermee dus niet geborgd. In de praktijk ontstaan er vak verschillen omdat veel onderzoeksbureaus de overlap van de golfplaten niet meerekenen. Ook kijkt een inventariseerder vaak niet naar bijvoorbeeld de kwaliteit van de gordingen en de bereikbaarheid van het dak met een verreiker. Dit laatste is van belang voor de saneerder.