Voorstel voor hernieuwde subsidie verwijderen asbest en plaatsen zonnepanelen

Sandra Beckerman heeft in de Tweede Kamer een amendement ingediend om de subsidieregeling voor het verwijderen van asbest en het plaatsen van zonnepanelen weer nieuw leven in te blazen.

Beckerman wil met het amendement bewerkstelligen dat de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het kalenderjaar 2022 wordt aangepast.

80 miljoen vierkante meter
Het amendement verzoekt om de komende 4 jaar 25 miljoen per jaar beschikbaar te stellen om de sanering van asbestdaken en verduurzaming mogelijk te maken. Beckerman in een toelichting op haar voorstel: ‘Er is nog zo’n 80 miljoen vierkante meter aan asbestdaken die vaak niet of slecht geïsoleerd zijn. De voortgang  in het saneren van asbestdaken stagneert terwijl al die daken vervangen kunnen worden door goed geïsoleerde daken al dan niet met zonnepanelen. Dat zou een milieuprobleem oplossen en de verduurzaming goeddoen. De huidige minister schuift het zo snel en veilig mogelijk verwijderen van de resterende asbestdaken in Nederland door naar het volgende kabinet.’

De dekking voor de benodigde 100 miljoen euro moet wat de SP betreft komen uit een verlaging van de bijdrage aan het mobiliteitsfonds.

Bron: solarmagazine